Rozporządzenie REACh

SUN GARDEN pomaga chronić ludzi i środowisko przed możliwymi zagrożeniami związanymi ze stosowaniem chemikaliów

 

Rozporządzenie REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczenie handlu i stosowania niektórych chemikaliów) weszło w życie 1 czerwca 2007 r. (WE 1907/2006). Rozporządzenie to służy ochronie ludzkiego zdrowia i środowiska, nie dotyczy jednak produktów, lecz substancji chemicznych.Rozporządzenie REACH zastąpiło ponad 40 istniejących przepisów prawa i rozporządzeń unijnych. Jego postanowienia dotyczą producentów, importerów oraz sprzedawców, wprowadzających swoje produkty do obrotu w UE. Firma SUN GARDEN, jako wytwórca produktów, jest świadoma swojej odpowiedzialności. Wkrótce udostępnimy więcej informacji na ten temat do pobrania. 
 
 
Webdesign & CMS by bekalabs Webmedien