Praca

Podanie ręki zamiast rozmów biznesowych: stawiamy na zaufanie

 

Skontaktuj się z nami


SUN GARDEN POLSKA Sp. z.o.o sp.k.
ul. Turecka 36

PL 62-709 Malanów
Telefon: +48 63 289 89 00
Fax: +48 63 289 8903


rekrutacja@sun-garden.pl1

 

Rekrutacja1

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

 

a)    administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sun Garden Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Malanowie, ul. Turecka 36, (62-709) Malanów.
Sun Garden Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Malanowie, ul. Turecka 36, (62-709) Malanów.  tel. +48632898900, fax. +48632898903,

 email: rodo@sun-garden.pl

 

b)    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rekrutacji.

 

c)    podstawę przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie ich na podstawie zgody udzielonej przez podmiot, którego dane dotyczą, oraz na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora.

 

d)    Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję.

 

e)    administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

 

f)     okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko i upływu czasu niezbędnego do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących, wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych, w sytuacji gdy Pan/Pani wyraził/a zgodę na przetwarzanie danych także dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych – do czasu wycofania zgody lub upływu 5 lat od jej udzielenia.

 

g)    przysługuje Panu/Pani prawo  do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

h)    przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 

i)     podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań związanych z rekrutacją do pracy w przedsiębiorstwie administratora danych. W przypadku niepodania danych prowadzenie rekrutacji nie będzie możliwe.

 

j)     Pana/Pani dane osobowe nie są profilowane.

 

 
Webdesign & CMS by bekalabs Webmedien