Nota prawna

 
Sun Garden Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Turecka 36, 62-709 Malanów, Polska
NIP 668-000-03-20, VAT UE: PL 6680000320, BDO 000023279
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000437503, REGON: 310507130
Zarząd: Ewald Kösters, Marianne Kösters, Sebastian Kösters, Janusz Kolenda, Witold Jarecki

Wszystkie prawa, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, prawo do wzorów użytkowych, prawo do baz danych, a także każde inne prawo do własności intelektualnej zawartej w każdym tekście, obrazie, grafice, logo, treści dźwiękowej, oprogramowaniu i innych materiałach ukazujących się na tej stronie internetowej są własnością SUN GARDEN GmbH lub SUN GARDEN POLSKA, lub są wykorzystywane za zgodą ich właściciela.
Spółka SUN GARDEN POLSKA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swoich stron internetowych. Spółka nie gwarantuje jednak ich całkowitej dostępności i nie może być pociągana do odpowiedzialności w związku ze stratami poniesionymi w wyniku ograniczonej dostępności stron internetowych. Dotyczy to również wszystkich innych stron internetowych, do których odniesienia są dokonywane za pomocą hiperłącza. SUN GARDEN POLSKA nie ponosi również odpowiedzialności za treść takich stron.
Informacje na stronie internetowej w żaden sposób nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, ani gwarancji prawnej. Firma SUN GARDEN POLSKA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień informacji lub danych w razie potrzeby.
SUN GARDEN POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane wykorzystaniem informacji lub danych, które można znaleźć na tej stronie. Nie ma żadnych praw i obowiązków między SUN GARDEN POLSKA, a użytkownikiem strony internetowej lub stronami trzecimi.
Treść strony jest chroniona prawem autorskim. Korzystanie z tej strony internetowej dozwolone jest na użytek własny i w celach niekomercyjnych. Zabronione jest kopiowanie, pobieranie, (ponowna) publikacja, rozpowszechnianie, modyfikacja, wykorzystywanie, przesyłanie oraz powielanie informacji zawartych na tej stronie internetowej w jakiejkolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków, w tym (lecz nie tylko) środków elektronicznych, poprzez kopiowanie lub nagrywanie bez uprzedniego wydania pisemnej zgody przez spółkę SUN GARDEN POLSKA lub właściciela praw do treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że drukowanie i/lub pobieranie materiałów i treści zawartych lub zamieszczanych przez SUN GARDEN POLSKA na tej stronie internetowej jest dopuszczalne wyłącznie na użytek własny. Nie mogą być one wykorzystywane lub rozpowszechniane w celach komercyjnych.
Kiedy spółka SUN GARDEN POLSKA uzna to za stosowne, podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich informacji wprowadzanych lub przesyłanych SUN GARDEN POLSKA za pośrednictwem tej strony internetowej z wykorzystaniem bezpiecznych usług oraz technologii szyfrowania, przykładowo pozyskuje dostęp do zabezpieczonych obszarów strony internetowej. Niemniej użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przesyłanie informacji za pośrednictwem Internetu z natury wiąże się z zagrożeniami (jeżeli dane nie zostały zaszyfrowane), zaś spółka SUN GARDEN POLSKA nie gwarantuje, że strona internetowa nie zawiera błędów lub wirusów. Należy zastosować rozsądne środki ostrożności, takie jak aktualny program antywirusowy do ochrony urządzenia, z którego korzystasz. SUN GARDEN POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku naruszenia lub utracenia poufności danych użytkownika. SUN GARDEN POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za problemy i uszkodzenia wywołane obecnością wirusa komputerowego lub poprzez przesyłanie danych drogą elektroniczną.

© Wszelkie prawa zastrzeżone
Sun Garden Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 2020
 
Herausgeber:
SUN GARDEN GmbH

Emsdettener Straße 233
D-48485 Neuenkirchen
Service-Hotline: 05973 / 934 958 -6
Telefon: 0 59 73 / 6 09 - 0
Fax: 0 59 73 / 6 09 - 109
Fragen und Anregungen bitte an: info@sun-garden.de
Rechtlicher Hinweis: Amtsgericht Steinfurt HRB 3800
Zuständige Aufsichtsbehörde: Gewerbeamt der Stadt Rheine
Umsatzsteuer-Identnummer: DE 811211220
Geschäftsführung: Ewald Kösters, Marianne Kösters, Frank Lindner
 
Alle Rechte vorbehalten. Die Informationen sind Eigentum der Firma SUN GARDEN. Sie stellen die zum Zeitpunkt der Publikation jeweils neusten Informationen dar. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten ist ausgeschlossen. Dies gilt ebenso für alle anderen Websites, auf die mittels eines Hyperlinks verwiesen wird. Für den Inhalt solcher Sites ist die Firma SUN GARDEN ebenfalls nicht verantwortlich. 
Die Informationen auf den Websites stellen in keinem Fall rechtliche Zusicherungen dar. Die Firma SUN GARDEN behält sich das Recht vor, bei Bedarf Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten durchzuführen. Aus den hier beschriebenen Themenbereichen können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden. Angebote sind in allen Teilen unverbindlich. Die Firma SUN GARDEN haftet weder für direkte noch indirekte Schäden, die durch die Nutzung der Informationen oder Daten entstehen, die auf dieser Website zu finden sind. Rechte und Pflichten zwischen der Firma SUN GARDEN und dem Nutzer der Website oder Dritten bestehen nicht. 
Die Inhalte der Website sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen weder ganz noch teilweise ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urhebers vervielfältigt und/oder veröffentlicht oder in einem Informationssystem gespeichert werden.
Sämtliche Informationen oder Daten, ihre Nutzung sowie sämtliches mit der Website der Firma SUN GARDEN zusammenhängendes Tun, Dulden oder Unterlassen unterliegen ausschließlich deutschem Recht, unter Ausschluss von internationalem Recht. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Steinfurt.
 
© Alle Rechte vorbehalten, 
SUN GARDEN GmbH 2014
 
 
Webdesign & CMS by bekalabs Webmedien